23 de maig 2015

HOMENATGE AL BISBE ANTONI DEIG PRESENTACIÓ A SOLSONA

HOMENATGE AL BISBE ANTONI DEIG 

PRESENTACIÓ A SOLSONA

Intervindran:

· Carles Tejedor
· Ramon Segués
· Mn. Climent Forner
· Salvador Cardús

Casal Cívic Xavier Jounou
Divendres, 29 de maig de 2015,
a les 9 del vespre·